sobujbangladesh_banner
Home
 
 
Sponsored Links
Chera Akash by Artcell
Sponsored Links

Song: Chera Akash
Artist: Artcell

Chayar bornomala alor kachakachi ashe
Alor ruddho akash ake mrittu shunnotai
Eka eka tobu durer durotto bhenge
Shokol smritir chera meghe
Chayai aka smritir ghore
Voyer moton ondhokare
Aloy aka ruddho akash
Mrittu eke rakhe
Tobu ghorir bondho shomoy
Shorot khoje nil akashe
Smritir paye shekol bedhe
Shomoy darai shorir gheshe
Shorob shobdo shure orob shunnota bhange
Manush mukhosh trimatrik bodhe chayar sharothi gore
Shobuj prithibir hajar shohor sheshe
Eka manob mukhosh beche thake
Chayai aka smritir ghore
Voyer moton ondhokare
Aloy aka ruddho akash
Mrittu eke rakhe
Nimor vabnar pathor ghore
Juddho ashe juddho ashe
Manush mukhosh ogochore
Alo diye chaya ake
Chayar bornomala chayar chorus e
Juddho ashe juddho ashe
Katatare chera akash bidhe ache
Shopno jure ke mrittu eke rakhe

 
 
Sponsored Links
   
 
© 2011 SobujBangladesh.com. All Rights Reserved